Aniversare 75 de ani


75 de ani de Cercetare Agricolă Instituționalizată Organizată la Suceava.

I. Istoric

1946: Stațiunea Experimentală Agricolă Suceava
1975: Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava
2002: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava
2018: Reorganizată prin HG 148/ 2018
2021: 75 de ani

II. Conducere

1946 – 1949: Ing. Grîneanu Anatolie
1949 – 1954: Ing. Bălășoiu Alexandru
1954 – 1962: Ing. Apostol Teodor
1962 – 1996: Dr. Ing. Mihai Cristea
1996 – 1999: Dr. Ing. Săicu Constantin
1999 – 2019: Dr. Ing Bodea Dumitru
2020 – prezent: Dr. Ing. Enea Ioan Cătălin

III. Obiective

Preocupările de cercetare pe parcursul timpului rezidă din necesitățile agriculturii zonelor cu climat mai umed și mai răcoros, din partea de nord a tării. Principalele obiective ale cercetării se regăsesc în domenii de mare importanță cum ar fi:
• Ameliorarea și producerea de sămânță;
• Tehnologia de cultură a principalelor plante agricole;
• Protecția plantelor;
• Cultura pajiștilor și a plantelor de nutreț;
• Mecanizare;
• Îmbunătățiri funciare;
• Zootehnie.

IV. Rezultate obținute

Au fost create și omologate un număr de 58 de soiuri și hibrizi:
• 8 soiuri de grâu
• 4 soiuri de secară
• 8 soiuri de orzoaică de primăvară
• 2 soiuri de triticale
• 11 hibrizi de porumb
• 13 soiuri de cartof
• 2 soiuri in pentru fibră
• 1 soi măzăriche primăvară
• 4 soiuri timoftică
• 3 soiuri gulie furajeră
• 2 soiuri bob furajer

V. Realizări:

• La baza rezultatelor obținute a stat un transfer permanent de informație științifică între corpul de cercetări și cel al specialiștilor răspândiți în teritoriu.
• Patrimoniul cercetărilor originale realizate s-a concretizat în elaborarea a 20 de teze de Doctorat.
• Rezultatele muncii de cercetare au fost popularizate printr-o activitate susținută prin redactarea și publicarea la edituri de prestigiu a unui număr de 40 de lucrări de referință și unui număr apreciabil de lucrări științifice
publicate și susținute la diferite manifestări științifice.
• Rezultatele de prestigiu obținute de-a lungul celor 75 de ani, au condus la recunoașterea atât din partea specialiștilor dar și al beneficiarilor direcți, fermierii.