Etică și deontologie profesională

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE AL PERSONALULUI DIN CADRUL STAŢIUNII DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ SUCEAVA

INTRODUCERE

Codul etic al angajaţilor Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, clienţii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp, serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului contractual din cadrul instituţiei.

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al instituţiei, precum şi a cetăţenilor şi a partenerilor acesteia.

Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei publice.

Acest cod asigură coerenţa cu Codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice aprobat prin Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile angajaţilor Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava.

Acest cod etic este aprobat prin Decizia directorului şi va fi comunicat personal fiecăruia dintre angajaţi. Acest text va fi înmânat fiecărui salariat nou şi poate fi consultat la afişier.

Fiecare salariat şi conducător al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava trebuie să respecte Codul Etic.