Ameliorare porumb

Într-o perioadă de peste 70 de ani, eforturile colectivului de ameliorare a porumbului la S.C.D.A Suceava, s-au desfășurat în trei mari etape, și anume:

1. Etapa populații locale – soiuri

În prima etapă, lucrările de ameliorare a porumbului au început în anul 1955 prin colectarea, studiul și apoi ameliorarea populațiilor locale, din care s-au obținut soiurile Hânganesc de Suceava  și Suceava 1. Aceste soiuri au realizat producții medii de 3,6 t/ha si, respectiv, 4,8 t/ha, depășind populația inițială din comuna Hangu cu 13, 9 si respectiv 33,2%

2. Etapa soiuri – hibrizi

Această etapă a fost scurtă ca durată, iar rezultatele n-au fost superioare etapei anterioare. Producțiile hibrizilor Galben Timpuriu x Hângănesc și Timpuriu de Moara Domnească x Hângănesc au fost egale și au depășit martorul cu 19,8%

 3. Etapa hibrizilor între linii consangvinizate.

Reprezintă cea mai importantă etapă deoarece s-a trecut la valorificarea efectului heterozis. Primul hibrid realizat în această etapă este hibridul dublu Suceava 95, apreciat ca cel mai timpuriu hibrid realizat în țara noastră. Ulterior au fost creați mai multi hibrizi triliniari, care realizează producții medii foarte bune, într-o perioadă de vegetație scurtă și care asigură ajungerea la maturitate în zonele cu climat termic restrictiv pentru porumb.

Obiective:

Ameliorarea porumbului la S.C.D.A Suceava este motivată de condițiile specifice care, în această zonă, se apropie de limita nordică de cultură, caracterizată în special de un regim termic restrictiv. Strategia ameliorării porumbului pentru această zonă și zonele similare din Romania, prevede următoarele obiective prioritare:
– evaluarea complexă a fondului de germoplasmă, reprezentat de populații locale, linii consangvinizate, hibrizi simpli și triliniari de porumb, în câmp și în laborator, pentru principalele caractere agronomice;
– identificarea de surse de gene utile ameliorării porumbului destinat cultivării în zonele umede și reci;
– crearea de hibrizi de porumb timpurii și extratimpurii, cu potențial de producție ridicat, cu rezistență superioară a plantelor la frângere și cădere, boli și dăunători, la temperaturi scăzute, adaptați zonelor umede și reci din România.

În prezent, alături de activitatea de ameliorare propriu-zisă, există preocupări importante privind identificarea de noi surse de gene utile procesului de ameliorare a porumbului timpuriu.

Principalii hibrizi omologați:

Hibridul Anul omologării Autorii
Populatia Hanganesc de Suceava 1958 Cristea Mihai
Soiul Suceava 1 1967 Cristea Mihai
HD- Suceava 95 1976 Cristea Mihai,Reichbuch Sofia
Funduianu Dumitru
HT- Suceava 108 1980 Cristea Mihai, Reichbuch Sofia
Funduianu Dumitrui
HT- Suceava 99 1985 Cristea Mihai, Reichbuch Sofia
Dutu Haralampie
HT -Suceava 97 1989 Cristea Mihai, Reichbuch Sofia
Dutu Haralampie
HT – Montana 1992 Cristea Mihai, Dutu Haralampie
Murariu Marius
HT – Bucovina 1994 Cristea Mihai, Dutu Haralampie
Murariu Marius
HT – Nordic 1995 Cristea Mihai, Dutu Haralampie
Murariu Marius
HT – Millenium 2000 Dutu Haralampie, Murariu Marius
HT- Decebal 2003 Dutu Haralampie